Vraag & antwoord

Vind hieronder snel en eenvoud een antwoord op de meest gestelde vragen.

Schulden

Nee. Spullen die u nodig heeft voor een normaal leven vallen niet onder het beslag. Dat is je huisraad, kleding, speelgoed van kinderen, maar ook een computer of mobiele telefoon.

Een eenvoudige smartphone zal niet onder het beslag vallen, de nieuwste iPhone wel.

Als de kosten van een openbare verkoping hoger zijn dan de verwachte opbrengst, mag de deurwaarder de verkoop niet doorzetten. Wij zullen altijd met de deurwaarder hierover in gesprek gaan.

Ja. Zolang de auto nog op uw naam staat bent u zelf verantwoordelijk voor de betaling van de wegenbelasting, of u de auto nu wel of niet zelf gebruikt.

Nee. De beslaglegger moet altijd rekening houden met de beslagvrije voet. De beslagvrije voet is het deel van het inkomen dat u zelf mag houden voor levensonderhoud en vaste lasten.

Ja, zolang u maandelijks de beslagvrije voet ontvangt, mag op het hele vakantiegeld beslag worden gelegd.

Nee. Een deurwaarder kan geen beslag leggen op de kinderbijslag.

Ja, de uitkeringsinstantie past het recht op verrekening toe. Ook de uitkeringsinstantie moet rekening houden met de beslagvrije voet.

Nee, de Belastingdienst mag te veel ontvangen toeslagen in eerdere jaren niet verrekenen met het maandelijkse voorschot dat u ontvangt. Wel mogen ze nabetalingen verrekenen.

Ja, nabetalingen van toeslagen, en teruggave inkomstenbelasting mogen ze verrekenen met schulden.

De woningcorporatie moet daar eerst toestemming voor vragen aan de rechtbank. Maar ook als de rechtbank al een vonnis heeft uitgesproken is het nog mogelijk om een betalingsregeling af te spreken, zodat de ontruiming niet wordt doorgezet.

Dat hoeft niet, maar dat is wel verstandig. U toont daarmee aan dat u mee wil werken aan een oplossing.

Ja, als u een achterstand in betalen hebt mag dat. Van 1 oktober tot 1 april mag dat niet als u hulp krijgt van een schuldhulpverleningsorganisatie.

Nee, er bestaat geen zwarte lijst. Maar met een negatieve registratie kan het wel moeilijker worden om een lening af te sluiten, of kopen op afbetaling. 

Nee. BKR registreert alleen leningen en koop op afbetaling. Betalingsachterstanden van bijvoorbeeld de huur of zorgverzekering worden hier niet geregistreerd.

Dat hangt ervan af. Als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd zijn de schulden gemeenschappelijk en bent u beiden voor de hele schuld verantwoordelijk. Betaalt de ene partner niet, dan hebben zij namelijk nog de mogelijkheid de andere partner om betaling te vragen.

Bent u op huwelijkse voorwaarden getrouwd dan staat in de huwelijkse voorwaarden beschreven welke financiële verplichtingen van welke partner zijn. U bent dan niet over en weer aansprakelijk. Anders is het als u na het tekenen van de huwelijkse voorwaarden samen nog nieuwe financiële verplichtingen bent aangegaan. Voor die schulden bent u wel beiden aansprakelijk.

Uw partner kan alleen aansprakelijk worden gesteld voor financiële verplichtingen die u samen bent aangegaan: als u bijvoorbeeld beiden voor een lening hebt getekend of voor eventuele achterstanden in vaste lasten zoals de huur en energie (u woont immers beiden in de woning).

Nee, alleen uw ex-partner heeft een regeling met de schuldeisers getroffen. Dat betekent dat de schuldeisers u nog steeds kunnen benaderen voor de betaling van het restant van de schulden. U kunt proberen zelf ook een regeling te treffen met uw schuldeisers.

Nee, als u de erfenis niet aanvaardt, dan hoeft u haar schulden niet te betalen. Maar u kunt dan ook geen aanspraak maken op haar spullen en haar geld.

Nee. De WSNP is bedoeld voor personen die al hebben geprobeerd een schuldregeling te treffen met hun schuldeisers. Zijn één of meer schuldeisers niet akkoord gegaan, dan kunt u een beroep doen op de WSNP.

Leefgeld

Er is geen vast bedrag voor leefgeld. Dit is afhankelijk van een aantal zaken zoals:

 • Wat is de hoogte van het inkomen
 • Wat zijn de vaste lasten
 • Wat is de gezinssamenstelling

 

Op dinsdagochtend vóór 8 uur staat het leefgeld op de leefgeldrekening.

Het leefgeld is bedoeld voor de dagelijkse uitgaven. Dus eten en drinken, maar ook roken. Ook zaken zoals wasmiddelen, tandpasta, en kleine huishoudelijke uitgaven.

Zover het mogelijk is wordt er maandelijks geld apart gehouden voor diverse noodzakelijke uitgaves zoals kleding, kapper en onderhoud van de fiets etc.
Als het in het budget past, wordt er maandelijks een klein bedrag gereserveerd, zodat er bij bijzondere dagen zoals kerstmis of verjaardagen wat extra geld beschikbaar is.

Dat kan tijdens ons telefonisch spreekuur, of via de mail. Houd er rekening mee dat er niet altijd genoeg geld is om extra kosten te betalen.

Dat hangt af van de ruimte in het budget. Maar ook van uw eigen voorkeur. Vindt u een hobby belangrijker dan extra geld met kerst, dan kunnen we samen afspreken dat we dat zo doen.

Ja, als er voldoende inkomsten zijn. Als de vaste lasten te hoog zijn, kan het zijn dat er geen ruimte is om te sparen.  

Ja. De kinderbijslag wordt een of twee dagen na ontvangst door ons overgemaakt naar de leefgeldrekening. Kosten voor de kinderen (zoals kleding, cadeautjes, schoolreisjes) moeten hiervan worden betaald.

Als er voldoende ruimte is in het budget leggen we elke maand 5 euro opzij voor een kinderverjaardag. Dan is er bij de verjaardag 60 euro beschikbaar voor een cadeautje en een klein feestje. 

Aanmeldprocedure

Nadat u bent aangemeld voor bewindvoering maken we een intake-afspraak. Dit kan vaak al binnen 2 weken plaats vinden. Beschermingsbewindvoering vragen wij aan bij de rechtbank. Dit kan enige tijd in beslag nemen.

Ja, middels een volmacht formulier zouden we al kunnen starten. Dit doen wij alleen in dreigende situaties.

Wij verzenden het verzoek naar de rechtbank en maken voor u een dossier aan. Wij proberen alvast een budgetplan te maken.

Ja, u krijgt ene eigen pagina op onze website. Hiermee kunt meekijken op uw rekeningen. Ook vindt u hier uw budgetplan vinden en de schulden die wij hebben ingevoerd in uw dossier.

Zodra wij het inkomen hebben ontvangen zullen wij uw leefgeld gaan activeren. Daarnaast zullen wij vanaf dat moment alle vaste lasten en inkomsten controleren op juiste bij en afschrijvingen.

Deze kunt u doorsturen aan MBC Bewindvoering. Hiervoor ontvangt u adresstickers. U kunt ook de post inscannen en aan ons mailen.

 • Aanvragen van ID kaart of paspoort;
 • inschrijving in de basisadministratie van de gemeente (bijv. bij verhuizing);
 • aanleveren van medische gegevens;
 • uitschrijven bij het zorgkantoor;
 • zoeken naar een woonruimte of een bepaalde baan;
 • meegaan naar gesprekken;
 • helpen met zorgvragen;
 • schades afhandelen.

Wanneer u vanwege het hebben van schulden onder bewind gesteld wordt, wordt bewindvoering voor vijf jaar uitgesproken. Wanneer de schulden eerder zijn afbetaald zullen wij het melden aan de rechtbank en wordt bewindvoering (vaak) eerder opgeheven. Bewindvoering kan ook worden verlengd als na vijf jaar de schulden nog niet helemaal zijn opgelost.

Wordt u om een andere reden onder bewind gesteld, dan is er geen vaste einddatum. Wel wordt er dan elke vijf jaar opnieuw bekeken of bewindvoering nog nodig is.

Bewindvoering is uitgesproken door de kantonrechter. Wanneer u bewindvoering wenst te beëindigen kunt u hiervoor een brief sturen aan de rechtbank.

Verzekeringen

Iedereen in Nederland is verplicht verzekerd voor kosten van zorg. Dat is de basisverzekering. Indien mogelijk wordt er door ons een aanvullende verzekering afgesloten.

Als u wordt toegelaten tot een schuldregeling wordt u afgemeld bij het CAK, en betaald u weer de normale premie aan uw zorgverzekering. 

Als een schuldregeling op korte termijn niet mogelijk is proberen wij een regeling te treffen met de zorgverzekering, waarna ook afmelding bij het CAK plaats vindt.

Ja, dat mag. U bent nog wel verzekerd voor wat betreft het basispakket van ziektekosten (zorgverzekering is een verplichte verzekering), maar de verzekeraar mag de aanvullende verzekering beëindigen.

Voor jaarlijkse controle en pijnbestrijding is er geld beschikbaar.

Voor verdergaande behandeling moet u eerst een begroting opvragen bij de tandarts. Wij beoordelen dan of deze kosten betaald kunnen worden. In sommige gevallen vragen wij de tandarts of wij in termijnen kunnen betalen.

Wij sluiten voor iedereen een WA-verzekering af.

Wij sluiten in principe een inboedelverzekering af. Alleen als dit financieel onmogelijk is, en de inboedel weinig waarde heeft, zien we hiervan af.

Als u reeds een uitvaartverzekering heeft, zetten wij die voort.

Heeft u die nog niet, en er is ruimte in het budget, sluiten wij een uitvaartverzekering voor u af.

In principe wel. Al zullen wij wel altijd kijken of het bestaande verzekeringspakket passend voor u is, en of u daar niet te veel voor betaalt.

Staat uw vraag er niet bij of wilt u uw vraag persoonlijk aan ons stellen? Laat hieronder uw naam en emailadres achter en nemen spoedig contact met u op.

Door het verzenden van dit formulier gaat u akkoord met het privacybeleid van MBC Bewindvoering.